Lindknud oplevelsesskov

Beplantning i små lunde med træer og fauna, der repræsenterer Danmark.

Lindknud Lokalråd ønske sammen med de øvrige partener at etablerer en beplantning med træer og fauna, der repræsenterer Danmark. Der plantes mange forskellige arter i små lunde, så det kan give de besøgende kendskab til de danske træsorter. I Lindknud oplevelsesskov skal der etableres aktiviteter for de unge mennesker - multibane - cykelcrosbane - kælkebakke - Tarzanbane - for herigennem at skabe et samlingssted, der kan være et sundt alternativ til computerspil og manglende sociale fællesskaber. Der etableres stier så ældre kan få mulighed for at motionerer.

Fotograf Jesper Ludvigsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes nov. 2010

Projekt titel

Lindknud oplevelsesskov

Ansøger for projektet

Lindknud Lokalråd

Kontaktperson

Jens Ove Nielsen

Deltagere i partnerskabet

Lindknud skole, Lindknud Gymnastik og Ungdoms forening, Vejen Kommune

Projektets samlede udgifter

2.095.970

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

1.000.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

68.000

Frivillige arbejdstimer

2.000