Livstræer

Udpegning og fredning af gamle, store træer i statsskovene

Skan QR-koden for at åbne Livstræer-webformularen 

Du kan også tilgå den nye webformular via dette link:

Link til Livstræer

Hvorfor Livstræer?

Livstræ-projektet skal frede træer, og især de gamle træer, som er vitale for biodiversiteten i skovene. Der skal udpeges fem livstræer per hektar i statsskovene. Det betyder, at der over en årrække i alt skal udpeges og markeres 500.000 livstræer.

Livstræerne beskyttes så de kan blive ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de dør og vælter omkuld i skovbunden. Det drejer sig bl.a. om svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i vores skove.

For få livstræer i statsskovene

Vi har meget få gamle træer tilbage i Danmark. Og det er ikke fordi vores træer ikke kan blive gamle: Bøgen kan blive over 300 år gammel og egen mere end 1000 år gammel.

Vi mangler gamle træer, fordi vores skove var næsten væk for godt 200 år siden. Kun 2 procent af landet var dækket af skov efter en lang periode med overudnyttelse af skovene til træ og græsning for landbrugsdyr.

Alle nyheder om livstræer

Vær med til at frede gamle træer

Alle inviteres med til at udpege livstræer i statens skove. Naturstyrelsen har udviklet en gratis webformular, som gør det muligt at foretage registreringen med din smartphone eller tablet.

Med webformularen kan du markere træets placering, tage et foto at træet og indberette oplysninger om træart, træets udseende eller om træet huser arter som fx svampe. Hvis du er usikker på hvordan man gør er du velkommen til at kontakte os for at hører nærmere. Din lokale enhed finder du på naturstyrelsen.dk/lokale-enheder.

Du kan tilgå webformularen via dette link:

Link til Livstræer

Den forrige app, der kunne downloades via App-store og Google Play er ikke længere i brug.

Har du problemer med at finde din korrekte placering?

Ved at klikke på nedenstående links kan du tilgå en googlesøgning over vejledninger til, hvordan du kan øge nøjagtigheden af din placering i Google Maps.

For at øge nøjagtigheden af din placering, klik her.

Husk at vælge hvilken enhed du arbejder på (computer, Android, iPhone og iPad).

Disse træer kan udpeges

Krav til Livstræer:

 • Træerne skal stå på statens skov- og naturområder. 
 • Kun levende træer udpeges.
 • Træet skal være mindst 25 cm tykt målt i brysthøjde (1,3 meter over jorden).
 • Alle løvtræer og nåletræer kan udpeges.

Egnede træer:

 • Gamle egetræer og andre gamle løvtræer.
 • Atypiske træer og markante træer.
 • Træer med tydelige huller og hulheder.
 • Træer med store brækkede grene.
 • Træer med svampe, laver eller mosser.

Hvilke træer udpeges ikke?

 • Økonomisk værdifulde træer med rette og knastfri stammer.
 • Træer nærmere end to meter fra fortidsminder.
 • Ustabile eller delvist væltede træer.
 • Døde træer.
 • Træer, der kan udgøre en fare.

Her kan du se, hvor der er udpeget livstræer

På kortet kan du se, hvor der er udpeget livstræer og genfinde dine egne prikker på kortet. Når du trykker på den enkelte prik, vises de indtastede oplysninger om det enkelte træ.

Du kan også se de skov- og naturområder, der forvaltes af Naturstyrelsen. 

Nedenstående kort er ikke optimeret til mobilvisning. Mobilvisning kan tilgås via dette link: Kort

Dokumentarkiv

Kontaktpersoner

Jan Teinborg

Projektleder

Inge Gillesberg

Skovrider og styregruppeformand