Velkomst til appen

Denne web-applikation bruger du til at foreslå livstræer på Naturstyrelsens arealer.

Livstræer udvælges og beskyttes, så de kan blive gamle og gradvist dø for til sidst at vælte omkuld i skovbunden. Målet er at give mulighed for, at træerne kan huse bl.a. svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og pattedyr f.eks. flagermus. Det bidrager til skovens biodiversitet. Når du bruger appen skal du markere træets placering, tage et foto af træet og indberette oplysninger om træart, træets tykkelse, træets udseende m.m.

 

Så let er det at bruge appen:

Når du har fundet et livstræ i skoven,taster du det ind i appen ved at

1. Starte (Nyt livstræ)

2. Indtaste oplysninger om træet

3. Tage billede eller vedhæfte et billede af træet

4. Vælge træets placering (prøv at zoome ud, hvis du ikke kan se hvor du er)

5. Indsend livstræ

 

Hvis ikke du kan sende oplysningerne, når du står ved træet, gemmer du og app'en sender oplysningerne når du er online igen.

 

Vil du vide mere om livstræer kan du finde oplysninger via dette link.

 

GDPR: Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. CVR 33157274. Som bruger af denne applikation giver du samtykke til, at fotos og anden digital information indsendt via applikationen vil kunne anvendes offentligt uden vederlag til rettighedshaver. Du kan anmode om indsigt i de elektroniske forsendelser: Oplysningerne opbevares ikke, udover de elektroniske forsendelser. Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Obfuscated Email og telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, Obfuscated Email over vores behandling af dine forsendelsesoplysninger.