Løvbakke Skov og Vinderup Skov - skovrejsning

Skovrejsning ved Herning.

Naturstyrelsen har i to andre områder anlagt nye skove i betydeligt omfang. I Løvbakke Skov nord for Herning er skoven nu godt 10 år gammel, og man kan her på pædagogisk måde se, hvorledes et skovanlæg udvikler sig på så kort tid.
De fleste træer er nu dobbelt eller endog tredobbelt mandshøje, og man får en fornemmelse at gå en rigtig skov.

Løvbakke Skov ved anlæg i 1989

Loevbakke1

Løvbakke skov 10 år efter

Loevbakke2

Publikum har modtaget skoven med stor begejstring. Mange mennesker går, cykler og motionerer her. Der er anlagt en naturskole i samarbejde med Herning Kommune, der er skabt søer, p.pladser og stier, samt en meget benyttet hundeskov. Det almindelige skovvildt så som råvildt og harer er indvandret i stor stil.
Se folderen om Løvbakke Skov.
Skoven nord for Vinderup er lidt yngre, men også her kan man nu ane konturerne af en rigtig skov.
Distriktet har her opkøbt en række landbrugsejendomme og tilplantet væsentlige dele af dem med både løv- og nåletræskulturer. Ind imellem skovplantningerne er der åbne områder, specielt langs åen og ned til moserne. Kommune var særlig interesseret i skovanlægget i forbindelse med en kampagne for at få flere tilflyttere til kommunen.
Skov nær byområdet blev af politikerne anset som en af de største attraktioner, der kunne stilles til rådighed for beboerne.