Lokal natur til socialt udsatte

Projektet handler om at udvikle og gennemføre lokale natur-og friluftslivsaktiviteter for socialt udsatte familier og børn 20 steder i landet i samarbejde med lokale og nationale partnere som fx Lejerbo, RCT-Fyn, DGI, Friluftsrådets lokale medlemsorganisationer og Naturstyrelsen.

Aktiviteterne gennemføres af frivillige fra Red Barnets nuværende eller kommende lokalforeninger i: Hjørring, Herning, Silkeborg, Aalborg, Vejle, Horsens, Kolding, Randers, Esbjerg, Svendborg, Haderslev, Fredericia, Ringsted, Næstved, Maribo, København City, Amager og yderligere tre steder under udvikling. Aktiviteterne gennemføres af Red Barnets frivillige i oplevelsesklubber i 20 lokalområder over de næste to år.

Deltagerne er socialt udsatte familier, som udpeges i samarbejde med medarbejdere i kommunerne, de almennyttige boligselskaber samt traume-behandlingscentre. I hver oplevelsesklub deltager 25-40 socialt udsatte forældre og børn samt 10-15 frivillige.

Oplevelsesklubberne vil i projektperioden (24 måneder) afholde i alt 60 natur- og friluftslivsaktiviteter (3 pr oplevelsesklub) for de socialt udsatte familier i lokale naturområder mhp at give viden om natur samt styrke deres trivsel og sundhed.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Red Barnet

Kontaktperson: Thor Hjarnsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 27. februar 2015.

Deltagere i partnerskabet:

  • Red Barnet
  • Det Danske Spejderkorps
  • Traumebehandling Region Syddanmark v. RCT-Fyn (Odense)
  • Paul Petersens Idrætsinstitut
  • Lejerbo

Projektets samlede udgifter: 836.234 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 14.877