Lokale indsatser for hasselmus

Projektets vil sikre mod aktiv ødelæggelse af hasselmusens levesteder ved at gennemføre 5-10 konkrete lokale levestedsforbedrende projekter for hasselmus i privatejede skove spredt over hele landet. Projektet vil beskrive, hvordan der kan opnås en skabelse, sikring og pleje af levestederne, samtidig med at der sikres en fleksibilitet for skovejerne. Hensigten er at få lavet ”de gode eksempler” som kan anvendes af andre private skovejere. 

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson: Bo Håkansson   

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. december 2017

Deltager i partnerskabet:

  •          Danmarks Naturfredningsforening
  •          Dansk Skovforening

Projektets samlede udgifter: 840.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.