Lundhøje, Janum Kjøt

Projektet vil forbedre offentlighedens oplevelse af det privatejede fredede område Lundhøje samt af de beliggende rundhøje og vandreblokken Janum Kjøt ved følgende tiltag:
Ved projektets gennemførelse vil området, udsigten og rundhøjene, der er under tilgroning fremtræde tydeligere, som resultat af fjernelse af uønsket opvækst på højene. Janum Bikjøt er ligeledes dækket af opvækst, som bør fjernes for at synliggøre denne.
Desuden vil adgangsmulighederne forbedres for offentligheden ved en skiltning med vejviserskilte fra indfaldsvejene.
Formidlingen af området vil bedres for offentligheden, som følge af udskiftning af de to forældede amts- infotavler med nye højskilte. De nye infotavler skal illustreres af kunstneren Mette Rehné. Faciliteterne ved p-pladsen vil også udbedres i form af et nye handikapvenlige borde/bænke-sæt, nyt affaldsstativ og opsætning af en shelter med bålplads, således at besøgende har mulighed for primitiv overnatning.
400 meter fra Lundhøje ligger det fredede område Egebjerg oltidshøje, som ejes af Naturstyrelsen. Egebjerg er § 3- registreret hede og med tre rundhøje. Det ønskes, at de to områder bindes sammen via en trampesti med ruteafmærkning. Dette vil give mulighed for at formidle to fredede områder for offentligheden på samme tid.


Kommune : Jammerbugt

Ansøger : Jammerbugt Kommune

Tilskud bevilliget : 222.175 kr.

Projektet afsluttes senest: 1. juli 2013