Højen Bæk - madpakkehus

Formålet er at etablere et madpakkehus ved Højen Bæk for at styrke udendørs aktiviteter for lokalområdet og besøgende. Huset vil blive et opholdssted, hvor medbragt mad og kaffe kan nydes. Madpakkehuset giver mulighed for at opleve områdets rige fauna med døgnfluer, vårfluer, kvægmyg og andre renvandsarter, samt fuglelivet, hvor der fra madpakkehuset kan iagttages isfugle, bjerg vipstjert, ynglende vandstær og musvåger.

Madpakkehuset vil være et samlingspunkt for børnehaven, skolen, spejderne, borgerne samt arrangementer som udendørs gudstjeneste, Skt. Hans Aften, søndagsudflugter m.m. 

Ansøger for projektet: Lokalrådet i Højen  

Kontaktperson: Poul Thomsen  

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. december 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Lokalrådet i Højen
  • Venner for Højen

Projektets samlede udgifter: 160.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 64.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 24.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 150