Tolne Skovpavillon - madpakkehytte

Projektet handler om at etablere en madpakkehytte ved Tolne Skovpavillon.

Projektet har baggrund i et ønske om at give indlandturismen i Tolne-området et løft. Madpakkehytten vil gøre udflugter og besøg af grupper og familier mere attraktive i det omskiftelige danske vejr.

Hytten stilles til rådighed for offentligheden, varetagelse af opsyn og ved ligeholdelse sker gennem et udvalg nedsat af de foreninger der deltager i projektet (se nedenfor).

Projektet er også med til at styrke børn og voksnes muligheder for fysisk aktivitet og oplevelser i naturen.

colourbox

Ansøger for projektet: Foreningen Udvalget for By- og Landskabspleje samt Tolne og Omegns Borgerforening

Kontaktperson: Jens Holt Andersen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 24. april 2012

Deltagere i partnerskabet:

-Foreningen Udvalget for By- og Landskabspleje

- Tolne og Omegns Borgerforening

- Foreningen Tolne Skovpavillon

Projektets samlede udgifter:325.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 150