Mandemarke Grøn Plan

Naturgenopretning ved landsbyen Mandemarke - et kulturmiljø med en unik beliggenhed lige op til Østmøns naturområde

Landsbyen Mandemarke er et kulturmiljø med en unik beliggenhed lige op til Østmøns naturområde. Mandemarke Bylaug vil gennemføre et projekt omfattende:

  • Naturgenopretning af mosen ved Tørvelukket og åbning af bækken
  • Renovering af arealet ved gadekæret, incl. genopretning af gadekæret og etablering af grønt anlæg
  • Restaurering af det gamle pumpehus til ny funktion som rasteplads og infoportal til Østmøn
  • Formidling af Mandemarkes og Østmøns natur- og kulturhistorie til de besøgende

Fotograf Peter Moors

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes dec. 2010

Projekt titel

Mandemarke Grøn Plan

Ansøger for projektet

Mandemarke Bylaug

Kontaktperson

Ole Eskling

Deltagere i partnerskabet

Mandemarke Bylaug, Vordingborg Kommune, Naturstyrelsen,

Projektets samlede udgifter

1.530.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

230.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

Ansøgt om 70.000

Frivillige arbejdstimer

1.000