Himmelbjergegnen - Mergelbanestien

Tæt ved Himmelbjerget blev der i begyndelsen af 1900-tallet fundet en stor mergelforkomst, som landmændende i området ønskede at udnytte til mergling af deres sure marker. Fra mergelgraven blev der i det stærkt kuperede landskab bygget et tipvognsspor, som via dæmninger og gennemskæringer blev ført ud på fladere landbrugsarealer.

Formålet med projektet er at lave en formidling af dette "ingeniørarbejde" og mergels betydning for de landmænd, hvis marker var opdyrkede lyngarealer med et lavt udbytte p.g.a. jordens surhed. Der anlæggelse en sti hvor sporene tidligere lå.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes feb. 2009

Projekt titel

Mergelbanestien

Ansøger for projektet

Himmelbjergegnens Friluftsgård

Kontaktperson

Ove Gasbjerg

Deltagere i partnerskabet

Himmelbjergegnens Friluftsgård, Søhøjlandets Økomuseum

Projektets samlede udgifter

144.900 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

57.400 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

40.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

20 timer