Miljø og Naturforståelse i børnehøjde

Projektet tager udgangspunkt i, at børn og unge skal klædes på til at træffe ansvarlige og bæredygtige valg i hverdagen. Der etableres en økologisk undervisningshave, som skal styrke elevernes forståelses for natur, miljø og bæredygtighed, samt give mulighed for at inddrage natur i så mange fag som muligt. I undervisningshaven kan bæredygtige principper anvendes eksperimentelt i undervisningen og give eleverne praktisk erfaring med bæredygtighed og naturforståelse. Eleverne vil blive undervist og forske i planter og afgrøder i forhold til kredsløb, levevilkår, naturlige habitat, formering og produktion.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Haven har taget form efter elever fra Frejlev Skoles design. Etableringen af hønsehuset er en succes, og skolen udruger selv kyllinger. Nedenfor ses et billede af det nye hønsehus.

Ansøger for projektet: Frejlev Skole

Kontaktperson: Bjørn Visborg

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juni 2016

Deltager i partnerskabet:

  • Frejlev Skole
  • Frejlev Borgerforening
  • Frejlev FDF
  • Aalborg kommune - Skoleforvaltningen

Projektets samlede udgifter: 823.359 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 371.940 kr.

Frivillige arbejdstimer: 175