Holbæk - mobil grejbank til vedligeholdelse af stier

Projektet omhandler oprettelse af en mobil udstyrsbase bestående af en trailer med indhold af værktøj og maskiner, som kan bookes via internettet og lånes af kommunens stilaug, hvor frivillige vedligeholder og etablerer stier i dialog med lokale lodsejere.

Stilaugets arbejde skal sikre og forøge adgangen til naturen og det åbne land samt inspirere flere til et aktivt friluftsliv gennem etablering af nye trampestier og vedligeholdes af eksisterende stier.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Grejbanken benyttes i stor stil af frivillige til at forbedre adgangen til naturen ved at rydde stier. 

Mobil grejbank

Frivillige på workshop på Holbæk Naturskole, hvor de lærer at bruge Grejtrailerens maskiner og værktøjer. Foto: Bente Meehan

 

Ansøger for projektet: Holbæk Kommune, By og Landskab

Kontaktperson: Bente Meehan 

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2013

Deltager i partnerskabet:

  • Holbæk Kommune
  • Frivillige Stilaug

Projektets samlede udgifter: 140.072 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 44.296 kr.  

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 44.294 kr.

Frivillige arbejdstimer: 650