Organisering

Arbejdet indenfor Indsatsområde Mølleåsystemet er organiseret i en større projektorganisation, som fremgår af dette organisationsdiagram (pdf). Senest opdateret februar 2011.

Styregruppen består af tekniske direktører i de syv berørte kommuner samt tre skovridere og en chef fra Naturstyrelsen Roskilde

Der er indgået en Samarbejdsaftale mellem kommunerne og Naturstyrelsen om Indsatsområde Mølleåsystemet.
Derudover er der indgået en Aftale mellem Rudersdal Kommune, Mølleåværket og Naturstyrelsen om mulig levering af renset spildevand fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen.

Projektgruppen består af medarbejdere fra kommunerne, Naturstyrelsen – Roskilde samt fra skovdistrikterne.

Følgegruppen består af en lang række organisationer med interesse for indsatsområdet, se organisationsdiagrammet og Kommissorium for følgegruppe .

Referat af følgegruppemøder: