Dumpedalsrenden

Dumpedalsrenden er et lille vandløb i Rudersdal Kommene, som afvander store dele af Rude Skov og løber gennem Dumpedalen og Vaserne til Furesø. Vandmængden i bækken er meget svingende og er målt varierende lige fra 383 l/s til 0 l/s. Vandløbet kan dermed løbe helt tørt i i perioder og det er klart at dette påvirker vandløbsorganismerne stærkt.

Det er projektets formål at forbedre tilstanden i Dumpedalsrenden ved at inddrage restaureringstiltag, hvor disse vil have god effekt og sikre en større sommervandføring ved en mere hensigt mæssig udnyttelse af vandmagasinerne i søer og moser i Rude Skov. Samtidig med at der løber mere vand i bækken om sommeren skabes nye vådområder i Rude skov. Skovrød Dam, Ebberød Dam, Stubbesø får højere vandspejl om vinteren. En skovsø på ca. 2 hektar genskabes i den afvandede og tidligere grantilplantede Rævemose og den ligeledes afvandede tidligere højmose Sækkedam får hævet vandstand med henblik på langsom genskabelse af højmosen.

Rævemosen er blevet ryddet i efteråret  2009 og der forventes vand i mosen i løbet af foråret 2010.