Hestetangs Å/Vassingrødløbet

Der kommer snart mere information på denne side indtil videre kan læse mere om projektet under projektudgivelser

Strømrende for slåning

Nyslået strømrende

Hestetangs Å før slåning af strømrende i
Klevads Mose

- og efter slåning med le