Hestetangs Å og Vassingerødløbet. Detailprojekt

17-07-2009

Detailprojektet ligger i en række filer bestående af selve rapportteksten med beskrivelse af projekt og arbejdsbeskrivelse i en fil og de enkelte tegninger og bilag i separate filer, da enkelte af disse er meget store og tilsammen vil være tunge at downloade på en gang.

Detailprojekt (pdf 2,4 mb)

Bilag 1.1 Oversigskort (pdf)

Bilag 2.1 Vassingerødløbet (pdf)

Bilag 2.2 Hestetangs Å, vest (pdf)

Bilag 2.3 Hestetangs Å, midt (pdf)

Bilag 2.4 Hestetangs Å, øst (pdf)

Bilag 2.5 Vassingerødløbet (pdf)

Bilag 2.6 Kobakkevej-Nyvangsvej (pdf)

Bilag 2.7 Klevadshus

Bilag 2.8 Hestetangs Mølle (pdf)

Bilag 2.9 Gedevasebro (pdf)

Bilag 3.1 Tærskler ved mindre faunaspærringer (pdf)

Bilag 3.2 Reguleringsbygværk (pdf)

Bilag 3.3 Stenfilter ved Vassingerødløbet st. 2920 (pdf)

Bilag 3.4 Fysiske forbedringer på vandløb (pdf)