Projekt 2. Natura 2000 og naturpleje

Rapporter. Udkast udarbejdet for de enkelte delområder. Rapporter udarbejdet for Naturstyrelsen af COWI. November 2008 og april 2009.

Forprojekt udarbejdet om Natura 2000 og naturpleje. Rapport udarbejdet for Naturstyrelsen af COWI 2007.