Knudskoven - motion og natur på tværs

Formålet med projektet er at etablere en moderne og spændende motionssti i Knudskoven nær Holbæk. Lokale borgergrupper på tværs af interesseområder vil blive inddraget i planlægning og udførelse af anlægsopgaven.

colourbox

Ansøger for projektet: Nordvestsjællands Produktionsskole

Kontaktperson: Henrik Bendixen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest d. 1. juni 2012

Deltagere i partnerskabet:

  • Nordvestsjællands Produktionsskole og Holbæk Naturskole
  • Holbæk Kommune
  • Hjerteforeningen, Holbæk
  • Ladegårdsparkens Områdesekretariat

Projektets samlede udgifter: 175.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 87.500 kr

Frivillige arbejdstimer: 180