Rosborg - Motion, Samvær og Læring

Målet med projektet er at få bedre muligheder for at dyrke motion i naturen, bedre muligheder for formidling af natur, kultur og landskab samt få flere til at bruge området. Området skal gøres rekreativt med motionsredskaber, der stilles til rådighed, og mini-feltstationer til måling af vandhastighed, temperaturer og forskelle i plantesammensætningen, hvilket vil øge geografi- og biologiformidlingen.

Stisystemet skal desuden forbedres, så det er nemmere for gående og cyklister at komme rundt på området.

UPDATE: Projektet er færdigt. Nedenfor ses et par billeder af nyanlagte motionsredskaber.

 

 

Ansøger for projektet: Rosborg Gymnasium & HF

Kontaktperson: Mads Peter Villadsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i februar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Vejle Kommune - Natur og Friluftsliv
  • Rosborg Gymnasium
  • Dansk Gymnastik- og Idrætsforenings-huset Vejle
  • Hjerteforeningen Vejle
  • Vejle Kommune – Sundhedshuset
  • Danmarks Naturfredningsforening Vejle
  • University College Lillebælt – Sygeplejeske uddannelsen
  • Vejle Center Hotel

Projektets samlede udgifter: 412.507 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 180.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 476