Rosborg - Motion Samvær og Læring

Målet med projektet er at få bedre muligheder for at dyrke motion i naturen, bedre muligheder for formidling af natur, kultur og landskab, samt få flere til at bruge området. Området skal gøres rekreativt med motionsredskaber, der stilles til rådighed, og mini-feltstationer til måling af vandhastighed, temperaturer og forskelle i plantesammensætningen, hvilket vil øge geografi- og biologiformidlingen.

Stisystemet skal desuden forbedres, så det er nemmere for gående og cyklister at komme rundt på området.

 

Ansøger for projektet: Rosborg Gymnasium

Kontaktperson: Mads Peter Villadsen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. august 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Vejle Kommune - Natur og Friluftsliv
  • Rosborg Gymnasium
  • Dansk Gymnastik- og Idrætsforenings-huset Vejle
  • Hjerteforeningen Vejle
  • Vejle Kommune – Sundhedshuset
  • Danmarks Naturfredningsforening Vejle
  • University College Lillebælt – Sygeplejeske uddannelsen
  • Vejle Center Hotel

 

Projektets samlede udgifter: 375.450 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 180.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 164