Kulsbjerg - mountainbikespor

Projektet omhandler etablering af to-tre mountainbikespor på forsvarets terræn mellem Stensved, Mern og Nyråd på Sydsjælland. Desuden etableres en aktivitetsrute for gående, som også kan anvendes som løberute. Undervejs på aktivitetsruten formidles områdets geologi, flora og fauna via infotavler og digital formidling.

Derudover vil eleverne på Kulsbjerg skole i samarbejde med forsvaret inddrages i mindre naturplejeopgaver på Store Kulsbjerg. Plejen består eksempelvis i at fjerne mindre buskopvækst således, at hedelyngen og markfirben får bedre vilkår.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

 

Ansøger for projektet: Kulsbjerg skole

Kontaktperson: Bjørn Haldur

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Kulsbjerg skole
  • Lokalrådet Stensved
  • Lokalrådet Nyråd
  • Handicaprådet Vordingborg
  • Forsvaret
  • Peer Ravn, Rana-consult
  • Land- og Miljø samt Trafik og Park, Vordingborg Kommune

Projektets samlede udgifter: 185.292 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 80.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.283