Ry - MTB legeplads

MTB legepladsen i Ry har til formål at skabe et brugerstyret oplevelsesområde med mulighed for at træne teknik på cyklen. Et bynært område, hvor alle kan udfolde sig, og hvor brugerne selv skal indrette arealet med egne faciliteter og formidling.

Projektet er et delprojekt i initiativet til at etablere brugerdrevne MTB spor i hele Skanderborg Kommune, som bindes sammen med en sti. 

Ansøger for projektet: VisitSkanderborg

Kontaktperson: Marianne Purup

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 31. december 2014

Deltager i partnerskabet:

  • VisitSkanderborg
  • Ry Cykelklub
  • Mølleskolens SFO

Projektets samlede udgifter: 319.200 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 159.600 kr.

Frivillige arbejdstimer: 382