Julsø - MTB-rute

Gennem dette projekt vil der blive lavet en MTB-rute på tværs af samarbejdsparternes private arealer. Ruten vil blive udarbejdet og etableret af frivillige medarbejdere.

Formålet med at lave denne rute er at forbedre mulighederne for friluftsliv og for at skabe større sikkerhed i naturen. På områderne er der periodevis mange gående og legende børn, hvor MTB'ere allerede færdes. Hvis MTB'erne flyttes væk fra disse stier vil det give en bedre oplevelse for begge målgrupper.

Ansøger for projektet: FDF

Kontaktperson:Tomas VildstrupTidsperiode:Projektet afsluttes senest 1. november 2012.

Deltagere i partnerskabet:

-Himmelbjergegnens Efterskole

- Gl. Ry MTB klub

- Naturstyrelsen, Søhøjlandet

- Ry Cykel Club - MTB afdelingen

Projektets samlede udgifter: 116.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 58.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 250