Kelstrup Plantage - MTB-spor

Formålet med projektet er at anlægge en 8 kilometer mountainbike bane, som både udfordrer MTB-kørere og generer naturen mindst muligt. Projektet vil være med til at fremme kendskabet til mountainbike i Grænseegnen og arbejde henimod at blive en velorganiseret sportsklub.  De nyetablerede spor vil dække behovet for udforinger samt medvirke til at organisere hidtil uorganiserede kørsel i skovene.    

Ansøger for projektet: Holbøl Foredrags- og Idrætsforening - HFIF

Kontaktperson: Bent Thestrup

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. maj 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Holbøl Foredrag- og Idrætsforening/Grænseegnens Mountainbike klub
  • Kollund boger- og ungdomsforening
  • Aabenraa Kommune - Aabenraa Friluftsråd
  • Grønt Råd i Aabenraa Kommune

 

Projektets samlede udgifter: 99.069 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 39.069 kr.

Frivillige arbejdstimer: 3700