Myretuen

Formålet er at skabe et ByNaturrum, der på én gang skal være informerende og igangsættende for aktiv deltagelse i naturformidling. Myretuen er et støtte- og samlingspunkt for udsatte beboere i de nærliggende boligområder, hvor naturformidling og naturaktiviteter sikrer, at beboerne udnytter de mange friluftsoplevelser og naturoplevelser, som Nordre Fælled rummer. Naturen vil skabe nye handlemuligheder for udsatte borgere og modvirke marginalisering, isolation, mangel på fritidstilbud og ikke mindst negativ social arv, samt skabe rammer for et styrket medborgerskab.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Interessen for at se og benytte området er stor, og med det nye ByNaturrum - Myretuen er der skabt mulighed for at flere Randrusianere og besøgende får en endnu større oplevelse. Ét af de bedre arrangementer der blev afholdt var julestuen for tre af byens børnehaver. Myretuen summede af liv, og der blev lavet små trænisser, som børnene kunne få med hjem.

 

Ansøger for projektet: Randers Produktionshøjskole

Kontaktperson: Louise Hou Kragh

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2017

Deltager i partnerskabet:

  • Randers Produktionshøjskole
  • Bysekretariatet inklusiv beboerrådet 
  • Nordre Fælleds Venner
  • Randers kommune - kultur & fritid og Miljø
  • Naturstyrelsen Kronjylland
  • Nørrevangsskolen

Projektets samlede udgifter: 3.873.939 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 500.000 kr.