Myretuen

Formålet er at skabe et ByNaturrum, der på én gang skal være informerende og igangsættende for aktiv deltagelse i naturformidling. Myretuen er et støtte- og samlingspunkt for udsatte beboere i de nærliggende boligområder, hvor naturformidling og naturaktiviteter sikrer, at beboerne udnytter de mange friluftsoplevelser og naturoplevelser som Nordre Fælled rummer. Naturen vil skabe nye handlemuligheder for udsatte borgere og modvirke marginalisering, isolation, mangel på fritidstilbud og ikke mindst negativ social arv, samt skabe rammer for et styrket medborgerskab.


Ansøger for projektet: Randers Produktionshøjskole
Kontaktperson: Louise Hou Kragh
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 31. december 2016
Deltager i partnerskabet:

  • Randers Produktionshøjskole
  • Bysekretariatet inklusiv beboerrådet 
  • Nordre Fælleds Venner
  • Randers kommune - kultur & fritid og Miljø
  • Naturstyrelsen Kronjylland
  • Nørrevangsskolen

Projektets samlede udgifter: 2.997.875 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.
Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 500.000 kr.
Frivillige arbejdstimer: 800