Nakskov Fjord - sejlrende ved Albuen

Et aktivt friluftsliv og naturvejledning ved Nakskov Fjord afhænger i væsentlig grad af, at der kan sejles til Albuen Havn.

Sandodden er de senere år vokset med flere hundrede meter og vandstanden ved spidsen af Odden er efterhånden kun 1,5 meter. En uddybning af sejlrenden nødvendig, for at skabe adgang til havnen.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes maj 2008

Projekt titel

Sejlrende ved Albuen

Ansøger for projektet

Nakskov Sejlklub

Kontaktperson

Martin Stærke

Deltagere i partnerskabet

Lolland Kommune
NV Nakskov Fjord
Vestlollands Turistforening
Nakskov Sejlklub
Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter

450.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

50.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

800 timer