Nakskov Fjord - handicapvenlige broer

Formålet med projektet er at øge offentlighedens og især handicappedes adgang til de private og offentlige arealer på Albuen og syv øer i Nakskov Fjord. Anløbsbroerne gøres handicapvenlige, så gangbesværede og kørestolsbrugere kan få adgang til øerne fra båd.

Der opsættes informationstavler ved de syv anløbssteder om væsentlig natur- og kulturhistorie og flora og fauna, der kan besøges på stedet. I Nakskov Havn er der opsat velkomsttavle med introduktion til Naturpark Nakskov Fjord og de nyanlagte besøgssteder.

Følgende syv lokaliteter er omfattet projektet: Slotø, Vejlø, Enehøje, Albuen, Langø Havn, Plutteøen og Hestehoved. 

UPDATE: Projektet er færdigt. Nedenfor ses et par billeder af projektet.

Slotø bro med ny rampe og ponton. Foto: Otto Paludan

Nyt velkomstskilt ved Hestehoved. Foto: Klaus Bek Nielsen

 

Ansøger for projektet: Vestlollands Turistforening på vegne af Brugerråd Naturpark Nakskov Fjord

Kontaktperson: Lise Simon

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Brugerråd Naturpark Nakskov Fjord
  • DANPARK I/S
  • Nakskov kyst- og kulturcentret og bevaringsværft og Produktionsskolen Nakskov
  • Private og offentlige lods- og øejere på Nakskov Fjord.

Projektets samlede udgifter: 2.094.643 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 141.500 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 300.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 500