Besøgscentre ved Kalø og i Mols Bjerge


Med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond etablerer Naturstyrelsen to besøgscentre i den nye Nationalpark Mols Bjerge. Besøgscentrene skal indrettes ved Kalø Hovedgård ved Rønde og gården Øvre Strandkær midt i Mols Bjerge.

Ved Kalø er det det fine gamle Karlsladen i bindingsværk, som ønskes indrettet med formidling af områdets kultur og natur. Laden er bygget så tidligt som i 1703, så den har nogen år bag sig. Nu får den en ny æra som en af indgangsportalerne i nationalparken.

Ved Øvre Strandkær er det to længer af en firlænget gård, der skal indrettes som et naturligt udgangspunkt for et besøg i Mols Bjerge.

Intentionerne med besøgscentrene er både at give de besøgende en større oplevelse af områdets kultur- og naturværdier, men også at inspirere de besøgende til at opsøge og opleve kulturen og naturen, der hvor de er i nationalparken.

Udviklingen af besøgscentrene sker i samarbejde med interessenter inden for formidling. Der har været afholdt et møde med 30 deltagere med kendskab til kultur, natur og formidling af disse emner. På mødet skulle deltagerne være både kreative og konstruktive, samt komme med forslag til emner i formidlingen og formidlingsmetoder.

Forslagene indgår i baggrundsmaterialet for udfærdigelsen af formidlingens indhold og præsentation.

Arbejdet med færdiggørelsen af de to besøgscentre løber frem til efteråret 2011.

Læs mere om de to del-projekter i ansøgningen til Arbejdsmarkedets Feriefond.