Besøgscenter ved Kalø

I ansøgningen til Arbejdsmarkedsferiefond stod der:

"Portalen til Nationalpark Mols Bjerge. Nøgleordet er "kulturhistorien i nationalparken". Den gamle historiske driftsbygning ved Kalø, Karlsladen rummer en oplagt mulighed for at indrette en portal for besøgende ved nationalparken. Der søges midler til etableringen af formidlingsudstilling dels generelt om nationalparken, dels specifikt om kulturhistorien i området. Det er hensigten at den alm. feriegæste kan gå rundt, lære lidt om parken, områdets kulturhistorie, se hvilke oplevelsesmuligheder, få kort og foldere mv.

Selve udstillingen består af udstillingsmontre, it-platforme, displaysøjler og andre elementer i en såkaldt vandreudstilling. Udstillingen kan flyttes rundt i sin helhed eller i enkelte dele til andre lokaliteter i Nationalpark Mols Bjerge.

Derudover kan den besøgende låne cykler ved Karlsladen, hvorefter der er en række forslag til ture i det nære område til f.eks. Kalø Slotsruin, fugletårnet ved Følle Bund, Bålpladsen ved Favnetræspladsen med udsigt over Kalø Vig etc."

Karlsladen står i dag som en imponerende bygningskonstruktion med en bygningskonstruktion i store dimensioner.

Oversigtskort med placering af besøgscentret i nationalparken


Budget:
Element                       Udgifter          Kommentarer
Bygningsrenovering     4.100.000 kr.    Indgår som en del af SNS medfinansieringen
Informationsudstilling   2.500.000 kr.
Cykler                           100.000 kr.
I alt                            6.700.000 kr.