Besøgscenter i Mols Bjerge

I ansøgningen til Arbejdsmarkedets Feriefond stod der:

"Nøgleordet ved Øvre Strandkær er "Naturen i Mols Bjerge". Her ønsker Naturstyrelsen at etablere et oplevelses- og formidlingscenter, hvor man som feriegæst dels kan få noget generelt at vide om nationalparken, dels kan låne grej til en række naturoplevelser, samt få mere specifik viden om parkens natur. Øvre Strandkær ligger meget centralt i det store fredede område, med en lang række store naturområder lige uden for døren. Oplevelsescentret er det oplagte udgangspunkt, når man ønsker at besøge naturen i Mols Bjerge. Interessen for naturen vil kunne vækkes hos gæster i alle aldre. Der skal være mulighed for at låne cykler til ture i området.

Selve udstillingen består af udstillingsmontre, it-platforme, displaysøjler og andre elementer i en såkaldt vandreudstilling. Udstillingen kan flyttes rundt i sin helhed eller i enkelte dele til andre lokaliteter i Nationalpark Mols Bjerge."

Øvre Strandkær rummer i dag en lille udstilling og et madpakkerum.

Oversigtskort med placeringen af besøgscenteret i nationalparken.

Budget
Element                         Udgifter               Kommentarer
Bygningsrenovering        3.900.000 kr.       Indgår som en del af SNS medfinansieringen
Informationsudstilling      2.000.000 kr.
Grejbank                          100.000 kr.
Cykler                              100.000 kr.
Total                              6.100.000 kr.