Et overordnede stisystem for gående og cyklende

Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab og natur. Der etableres et overordnet stisystem for gående og cyklende, der bringer den besøgende rundt i hele Nationalpark Mols Bjerge. Dette stisystem skal være sikker og brugbar med almindelige cykler. Derudover skal det være nemt at finde rundt på stisystemet, og derfor ønsker Naturstyrelsen at opstille vejviserskilte til støtte for brugerne.

Der er søgt og bevilliget midler til formidlingen af det overordnede stisystem for 400.000 kr, samt ialt ca. 25.8 mill. kr. for cykel- og gangstier. Heraf udgør ca. 4 mill. kr. kommunens medfinanciering af projektet.

Nedenfor er de enkelte delstrækninger beskrevet:

1. Strækningen mellem Kalø og Bjødstrup er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn. Derfor ønskes en cykelsti på ca. 2.2 km etableret på denne strækning.

2. Strækningen mellem Bogens og Femmøller Strand er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn. Derfor ønskes en cykelsti på ca. 3.2 km etableret på denne strækning.

3. Strækningen mellem Ahl og Ebeltoft Færgehavn er ikke særlig lang – bare 0.9 km. Til gengæld er trafikken meget intens netop her. Cyklister, der kommer til Nationalpark Mols Bjerge via færgeforbindelsen må køre ad hovedlandevejen sammen med den store strøm af bilister fra færgetrækket. Og den anden vej mod færgen kører cyklisterne langs vejen, hvor bilister i høj fart kommer i sidste øjeblik til færgelejet. Trafikken til området via færgeforbindelsen til Sjælland forventes at stige. Derfor ønskes en cykelsti på ca. 0.9 km etableret på denne strækning.

4. Strækningen mellem Femmøller og Femmøller Strand er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn. Derfor ønskes en cykelsti på ca. 1.8 km etableret på denne strækning.

5. Strækningen mellem Agri og Fuglsø er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn, idet belægningen på vejene i Mols Bjerge er meget løs og flere steder ligger vejene nedgravet i terrænet. Derfor ønskes en cykelsti på ca. 4.4 km etableret på denne strækning.

Stien der løber gennem hjertet af Mols Bjerge er en forbindelse, som må forventes at tiltrække mange vandrende og cyklende, idet det er naturlig forbindelse mellem to meget seværdige udsigtspunkter, Agri Bavnehøj og Tre Høje.

Ruten indgår ikke som en del af den nationale cykelrute. I dag er vejen ikke egnet til færdsel til fods eller på cykel. Belægningen egner sig ikke til cykling, og samtidig med at trafiksikkerheden meget lille for de ”bløde” trafikanter.

6. Strækningen mellem Elsegårde og Boeslum er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn, idet belægningen er meget løs og flere steder nærmest ikke-eksisterende. Derfor ønskes en cykelsti på ca. 5 km etableret på denne strækning.

7. Strækningen mellem Hyllested Skovgårde og Hyllested er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn, idet belægningen er meget løs og flere steder nærmest ikke-eksisterende. Derfor ønskes en cykelsti på ca. 4.4 km etableret på denne strækning.

8. Strækningen mellem Gravlev – Stubbe Sø er ikke etableret med en særskilt cykelsti og udgør derfor et ulykkestilbud for uøvede cyklister, f.eks. børn, idet belægningen er meget løs og flere steder nærmest ikke-eksisterende. Derfor ønskes en cykelsti på ca. 3.9 km etableret på denne strækning.

Oversigtskort der viser nationalparken - det overordnede stinet - og de 8 ansøgte delprojekter med stiforløb.