Støttepunkter for friluftslivet ved kysten

Et stigende antal besøgende benytter sig af havet og områderne langs kysterne til et aktivt friluftsliv. For at imødekomme ønsker om overnatningsmuligheder ved kysten og styre adfærden ved vore kystområder, blev der udfærdiget et forslag om støttepunkter ved kysten i nationalparken. Alle på offentligt ejede arealer; Kalø, Dragsmur, Strandkær Strand, Ahl Hage og ved Boeslum Strand.

Således stod der i ansøgningen: ”Målet for projektet er at få skabt et netværk af støttepunkter langs kysten, dels til brug for de friluftsaktiviteter der udspiller sig ved kysten, dels som støttepunkter i det overordnede net af primitive og naturnære overnatningsmuligheder. Støttepunkterne skal optimal ligge med en indbyrdes afstand på ca. 15 km, men med et realistisk netværk er der måske snarere en afstand på omkring 25 km. Pladserne skal ligge kystnært, dvs. max. 100 m fra vandet og helst tættere. Pladserne tænkes indrettet med naturly og vand.”

Der er i projektet lagt op til at der skal etableres 5 støttepunkter for friluftslivet ved kysten. Projektet indgår som en del af Syddjurs Kommunes medfinansiering i det samlede projekt.

Kalø Ruin set fra lejrpladsen ved Hestehave Skov