Natur 24-7

Formålet er at give mulighed for at alle målgrupper og aldre kan opleve og være i naturen alle ugens 7 dage, alle døgnets 24 timer. Projektet vil etablere to shelters og ét bålhus på den grund der i dag er et beskyttet værksted for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevner. Projektet er et handicapvenligt tilbud med fokus på synliggørelse og involvering af de handicappede i lokal miljøet, eksempelvis gennem samarbejde mellem Naturværkstedet og Naturskoler.

Ansøger for projektet: Naturværkstedet  

Kontaktperson: Jan Høgsberg Oltmann  

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. juni 2016

Deltager i partnerskabet:

  •          Naturværkstedet
  •          LEV Sønderborg
  •          De grønne pigespejdere Guderup
  •          Augustenborg Hjulriddere (cykelklub)
  •          Svenstrup landsbylaug
  •          Fynshav bylaug
  •          Naturskolen

Projektets samlede udgifter: 122.375 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 61.188 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 61.188kr.

Frivillige arbejdstimer: 100