Flot interesse for den nye Even Statsskov

På trods af efterårsregn og konkurrence fra vælgermøde, var der flot fremmøde på Digtervejens skole for at høre og kommentere skovrejsningsplanene for den nye Even Statsskov.

Det sidste halve års tid har Naturstyrelsen, Næstved Kommune og det lokale skovbrugerråd arbejdet på planudkastet for de nye skov- og naturområder ved Even.

Resultatet af anstrengelserne blev præsenteret på gårsdagens borgermøde hvor op mod 40 personer var mødt op for at høre om planerne.

På mødet blev planens indhold præsenteret, ligesom man også redegjorde for den proces der havde ført frem til planen og de ideer og tanker der ligger bagved.

Planen er resultatet af meget omfattende diskussioner, hvor det lokale skovbrugerraåd blandt andet har været ude og samle deres baglands ideer og synspunkter ind.

Planudkastet indeholder således både skovdækkede områder med mange forskellige træsorter, blandt andet, åbne områder, aktivitetsbane, ridestier, skovlegeplads, shelterplads, picnicplads og meget mere.

På mødet blev der lagt op til en fortsat aktiv inddragelse i anlægget af skoven og de opmødte fik mulighed for at melde ud med deres interesse i at deltage i de forskellige projektgrupper der skal arbejde med detailplanlægningen af områdets faciliteter.

Planudkastet vil blive lagt ud på Næstved kommunes Naturstyrelsens hjemmesider og folk har mulighed for at kommentere på dette frem til den 16. november 2007.

Arbejdet med at plante skoven og lave faciliteter og stisystemer starter i 2008.

Læse mere om skovrejsningsprojektet

For yderligere oplysninger kontakt:
Morten Rolsted , Projektleder, Naturstyrelsen: 22496587, Obfuscated Email / www.skovognatur.dk/falster

Michael Krogh , Projektleder, Næstved Kommune : 55886162, Obfuscated Email / www.naestved.dk