Invitation til borgermøde

Naturstyrelsen og Næstved kommune vil anlægge nye skov- og naturområder rundt om Næstved by. Derfor inviterer vi til borgermøde.

om natur- og skovrejsning ved Næstved

Naturstyrelsen og Næstved kommune vil
anlægge nye skov- og naturområder rundt om Næstved
by. Derfor inviterer vi til borgermøde.

Dato og tid: Den 22. maj 2007 kl. 19.00 - 21.00

Sted: Holsted Skole (kantinen), Holsted Allé 30

På mødet bliver der orienteret om projektet og om hvordan naboer og brugere bliver inddraget. Vi fortæller
blandt andet om oprettelsen af lokale skovbrugerråd,
som skal være med til at planlægge de nye natur- og
skovområder. Der bliver også mulighed for at komme
med forslag, kommentarer og spørgsmål til projektet og
der bliver mulighed konkret at skitsere tanker og ideer til indretningen af skovene på kort over områderne.

Alle er velkomne, men for planlægningens skyld beder
vi om at man tilmelder sig til Naturstyrelsen/
Falster Statsskovdistrikt på e-mail: Obfuscated Email eller
telefon 54 43 90 13.

Vel mødt!

Naturstyrelsen/Falster Statsskovdistrikt