Planter, græs og ukrudt og hærværk ved Even Statsskov

Jer som har gået gennem den nyplantede skov ved Even, har sikkert konstateret, at der er mange ”ukrudtsplanter” i skoven. Af hensyn til miljøet foretager man kun mekanisk ukrudtsbekæmpelse på Naturstyrelsens arealer. Det gør man ved, at man harver arealerne mellem træerne. Træerne ser sunde ud, og skal nok vokse op til skov i løbet af nogle år.

De åbne arealer mellem plantefelterne på stykket mellem Digtervejsskolen og villakvarteret, er blevet særskilt inspiceret af Naturstyrelsen, og Næstved Kommune , og man aftalte, at SNS skulle markere felterne med rødtoppede pinde, hvorefter kommunens parkvæsen vil iværksætte slåning af græsarealerne.

Der mangler stadig ”klaplåger” i den nye skov, så man lettere kan komme ind i fx hundeskovsområdet – lågerne bliver sat op snarest muligt.

Igen er der nogen der har begået hærværk i bålhytten. Nogen har forsøgt at lave bål på et af de nye borde. Vi kan kun opfordre folk til at kontakte os eller politiet, hvis de ser nogen der forsøger at begå hærværk på bålhytten, legeredskaberne eller andet ting i området, så de få ikke ødelægger det for de mange.

tidsel, foto: Colorbox.com

Skovrejsningsplanen for Even Statsskov læs her