Planlægning af Rønnebæk Fælled

Planlægningen af den sidste af de 3 nye statsskove omkring Næstved er nu gået i gang. Skoven, som bliver ca. 100 ha stor har fået navnet ”Rønnebæk Fælled”.

Skovbrugerrådet for Rønnebæk Fælled har holdt sit første møde i juni, hvor de besigtigede projektområdet. Nu er rådet så i gang med at indsamle ideer til projektet i deres bagland.

Du kan se en liste over medlemmerne her (pdf)

Kort over projektområde (pdf)

Jordbundskort (pdf)

Højdekort (pdf)

I løbet af efteråret vil der også blive holdt en offentlig tur i projektområdet sammen med skovbrugerrådet, Naturstyrelsen og Næstved Kommune , hvor projekttankerne vil blive fremlagt og diskuteret.

Skovbillede, foto Colorbox.com

Det er meningen, at planlægningen af skov- og naturarealerne skal være færdig i løbet af efteråret 2009, hvorefter projektet skal VVM-screenes med henblik på eventuel VVM-redegørelse . Skoven vil blive plantet og de forskellige faciliteter vil blive etableret i efteråret 2010.