Planudkast for Even Statsskov

Planen kan kommenteres indtil 16. november 2007.

Planudkast

Rapport

Bilag 1 - Samarbejdsaftale

Bilag 2 - Skovbrugerrådets planforslag

Bilag 3 - Topografi

Bilag 4 - Jordbund

Bilag 5 - Udtalelse fra Næstved Museum

Bilag 6 - Skovbrugerrådets forslag

Bilag 7 - Planforslag


Arbejdet med at plante skoven og lave faciliteter og stisystemer starter i 2008.

For yderligere oplysninger kontakt:

Morten Rolsted
, Projektleder, Naturstyrelsen: 22496587,
Obfuscated Email / www.skovognatur.dk/falster

Michael Krogh , Projektleder, Næstved Kommune : 55886162,
Obfuscated Email / www.naestved.dk