Planudkast for Vridsløse Statsskov

Planen kan kommenteres indtil 19 januar 2009.

Planudkast

UDKAST Skovrejsningsplan Vridsløse

Bilag 1 - Samarbejdsaftale

Bilag 2 - Skovbrugerrådets planforslag

Bilag 2 - Topografi

Bilag 3 - Jordbund

Bilag 4 - Udtalelse fra Næstved Museum

Bilag 5 - Skovbrugerrådets forslag

Bilag 6 - Natur

Bilag 7 - Friluftsliv
Arbejdet med at plante skoven og lave faciliteter og stisystemer starter i 2009.

For yderligere oplysninger kontakt:

Morten Rolsted
, Projektleder, Naturstyrelsen: 22496587,
Obfuscated Email / www.skovognatur.dk/Storstrøm

Michael Krogh , Projektleder, Næstved Kommune : 55886162,
Obfuscated Email / www.naestved.dk