Pressemeddelese fra borgermødet på Ny Holsted skole den 22. maj 2007

Borgernes nye skove

Næstved Kommune og Naturstyrelsen, Falster Statsskovdistrikt holdt borgermøde den 22. maj om de tre nye skov- og naturområder, som skal realiseres i løbet af de næste 3-4 år. Omkring 40 borgere var mødt op for at høre mere om projektet – og give deres mening til kende.
Mødet var præget af et stort engagement, både fra de fremmødte borgere og fra repræsentanterne for kommunen og staten.

Skoleleder for Digtervejens skole Poul Jørgensen er meget glad for skovrejsningen ved Even: "Det er yderst positivt med en masse muligheder for synergieffekter - skolen har f.eks. mange lærere som kan bruge skoven i undervisningen - da de i forvejen er udenfor næsten hver dag."

Også blandt embedsmændene var der stor tilfredshed med mødet. "Det er et supergodt projekt, som giver borgerne i Næstved Kommune tre helt nye naturområder, lige omkring byen" – fortæller statsskovrider, Claus Jespersen. "På borgermødet bad vi folk om at formulere deres visioner og konkrete forslag til, hvordan de nye skov- og naturområder skal indrettes – det bliver jo borgernes skove, med fokus på det rekreative – og derfor vil vi også meget gerne høre deres ideer".

Foruden en række borgermøder, hvor enhver kan fremkomme med sine ønsker, nedsættes der også et såkaldt "skovbrugerråd", som skal rådgive stat og kommune om den konkrete indretning af de nye skov- og naturområder. Skovbrugerrådet består af repræsentanter for en række interesseorganisationer, samt lokale interessenter, f.eks. den lokale skole. Det er skovbrugerrådets opgave at forsøge at koordinere de mange interesser, der kan være omkring indretningen af de nye skove.

Borgermødet blev indledt med en introduktion til projektet – embedsmændene fortalte om baggrunden for og indholdet i den samarbejdsaftale, Næstved Kommune har indgået med Naturstyrelsen – og der blev vist eksempler på, hvordan sådan nogle statsskove kan se ud. Kommunen havde også lavet nogle visualiseringer af, hvordan skov vil tage sig ud i de tre konkrete projektområder, så mødedeltagerne kunne få en fornemmelse af, hvad skovrejsningen vil betyde for landskabet – udsigten og mulighederne for at færdes i det, der lige nu er marker. Herefter blev mødedeltagerne sendt ud i grupper, hvor de skulle formulere deres forskellige ideer til indretningen af de tre skov- og naturområder henholdsvis vest for byen (ved Even), nord for byen (ved Vridsløse) og sydøst for byen (ved Rønnebæksholm). De tegnede deres forslag ind på store luftfotos, som dannede udgangspunkt for den efterfølgende debat. "Jeg er meget tilfreds med mødet", fortæller projektleder i Næstved Kommune, Michael Krogh. "Vi fik et godt indtryk af, hvad det er, borgerne lægger vægt på i de nye skov- og naturområder. Og det er vigtigt for os, at borgerne kan sætte deres præg - det er jo immervæk dem, der skal have glæde af de nye statsskove".

For yderligere oplysninger kontakt:

Projektleder i Falster Statsskovdistrikt, Morten Rolsted på tlf. 54 43 90 13

Projektleder i Næstved Kommune, Michael Krogh på tlf. 55 88 61 62 eller udviklingskonsulent Sara Vergo , tlf. 55 88 60 24