VVM-screening af Vridsløse Statsskov

Projektet ved Vridsløse Statsskov er ved at blive VVM-screenet (undersøgelse af projektets effekt på miljøet)   med henblik på eventuel VM-redegørelse. Det er planen, at skoven skal plantes i foråret 2010, mens de forskellige faciliteter skal etableres i efteråret 2010.

Læs om <>Skovrejsningsplanen="375" alt="Skovbilled, foto Naturstyrelsen – Storstrøm" src="/media/nst/Attachments/IMG_0555.jpg" width="500" border="0" />