Stort fremmøde til borgermødet om skovrejsningen

Lolland Kommune, Naturstyrelsen og Falster Statsskovdistrikt holdt borgermøde den 23. august 2007 om de nye skov- og naturområder, som skal realiseres i løbet af de næste 3-4 år. Omkring 90 borgere var mødt op for at høre mere om projektet – og give deres mening til kende.
Mødet var præget af et stort engagement, både fra de fremmødte borgere og fra repræsentanterne for kommunen og staten.

Borgermøde i Lolland Kommune 23/8-2007

Flemming Bonne Hansen, Formand for Teknik og Miljø-udvalget i Lolland kommune sagde: ”Jeg er imponeret over det store fremmøde på en lun sommeraften. Det vidner om en stor interesse og engagement fra borgernes side i projektet”.

Blandt embedsmændene var der stor tilfredshed med mødet: "Det er et virkelig flot projekt, som giver borgerne i Nakskov helt nye naturområder, lige omkring byen" – fortæller projektleder i Naturstyrelsen, Morten Rolsted. "På borgermødet bad vi folk om at formulere deres visioner og konkrete forslag til, hvordan de nye skov- og naturområder skal indrettes – det bliver jo borgernes skove, med fokus på det rekreative – og derfor vil vi også meget gerne høre deres ideer".

Foruden en række borgermøder, hvor enhver kan fremkomme med sine ønsker, nedsættes der også et såkaldt "skovbrugerråd", som skal rådgive stat og kommune om den konkrete indretning af de nye skov- og naturområder. Skovbrugerrådet består af repræsentanter for en række lokale interesseorganisationer. Det er skovbrugerrådets opgave, at forsøge at koordinere de mange interesser, der kan være omkring indretningen af de nye skove.

Borgermøde i Lolland Kommune 23/8-2007

Borgermødet blev indledt med en introduktion til projektet – Flemming Bonne fortalte om baggrunden for og indholdet i den samarbejdsaftale, Lolland Kommune har indgået med Naturstyrelsen. Statsskovrider Claus Jespersen fortalte om hvilke fordele og muligheder, der er med de nye skov- og naturområder. Derefter fortalte Morten Rolsted fra Naturstyrelsen og Magnus Jørgensen fra Lolland Kommune om det konkrete arbejde med skovene og planlægningen af disse og den foranstående proces.

Herefter blev mødedeltagerne sendt ud i grupper, hvor de skulle formulere deres forskellige ideer til indretningen af de nye skov- og naturområder. De tegnede deres forslag ind på store kort, som dannede udgangspunkt for den efterfølgende debat.

Borgermøde i Lolland Kommune 23/8-2007 Borgermøde i Lolland Kommune 23/8-2007

"Jeg er meget tilfreds med mødet", fortæller projektleder i Lolland Kommune, Magnus Jørgensen. "Vi fik et godt indtryk af, hvad det er, borgerne lægger vægt på i de nye skov- og naturområder. Og det er vigtigt for os, at borgerne kan sætte deres præg - det er jo dem, der skal have glæde af de nye statsskove".

Borgermøde i Lolland Kommune 23/8-2007

For yderligere information kontakt:

Projektleder i Falster Statsskovdistrikt, Morten Rolsted på tlf. 54 43 90 13

Projektleder i Lolland Kommune, Magnus Jørgensen på tlf. 54 67 64 29.