Natur- og skovrejsningsprojekt ved Nakskov

I Nakskov skal der laves fire nye skov- og naturområder ved byens udkant. Der vil blive tale om nye, rekreative områder med skov, åbne græsarealer, søer og moser på til sammen cirka 60 ha, hvilket rundt regnet svarer til 120 fodboldbaner. Det er Naturstyrelsen, som skal drive og etablere områderne.

Natur- og skovrejsningsprojekt ved Nakskov

I Nakskov skal der laves fire nye skov- og naturområder ved byens udkant. Der vil blive tale om nye, rekreative områder med skov, åbne græsarealer, søer og moser på til sammen cirka 60 ha , hvilket rundt regnet svarer til 120 fodboldbaner. Det er Naturstyrelsen, som skal drive og etablere områderne.

Aftalen om de nye naturområder blev underskrevet af miljøminister Connie Hedegaard og borgmester i Lolland Kommune, Stig Vestergaard ved et arrangement den 19. april 2007. Efter underskriften blev de første træer i den ny skov plantet tre egetræer i området mellem Tinghusvej og Nørrevænget, hvor FDF-spejderne, børn fra skovbørnehaven Solsikken, ryttere der dannede parade med deres heste, stavgængere fra Lokal Motion og mountainbike-ryttere fra Nakskov Cykelklub og en masse andre interesserede var mødt op.

Miljøminister Connie Hedegaard er meget tilfreds med samarbejdet med Nakskov Kommune:

”Ved at samarbejde med kommuner og andre aktører kan vi rejse langt mere skov i Danmark. Regeringens mål er at fordoble Danmarks skovareal i løbet af 100 år. Og de tre nye områder er endnu et skridt i den rigtige retning. Vi får mere skov til fordel for dyr og planter og for borgerne. Det er væsentligt, at vi og vores efterkommere har mulighed for at opleve og bruge vores natur, og derfor er bynær skov som vi vil se det ved Næstved og Nakskov”, siger Connie Hedegaard.

Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside

Læs mere på www.lolland.dk

For yderligere oplysninger om projektet kontakt:

Morten Rolsted, Falster Statsskovdistrikt på telefon 54 43 90 13, eller e-mail Obfuscated Email