Tegn din skov!

I forbindelse med etableringen af de nye skov- og naturområder omkring Nakskov, inviterer Lolland Kommune og Naturstyrelsen alle borgere i og omkring Nakskov til at komme med deres forslag til hvordan skov- og naturområderne skal se ud, og hvilke faciliteter der skal være.

1. januar 2008 får Naturstyrelsen 60 hektar jord af Lolland Kommune til etablering af nye skov- og naturområder. Rammerne er hermed skabt til en grøn ring omkring Nakskov, der efter planen skal udvides til 110 hektar skov- og naturarealer i løbet af de næste 10 år, til glæde og gavn for befolkningen på Lolland.

Men hvordan skal de nye skov- og naturområder se ud? Hvor skal der være skov? Hvor skal der være åbne arealer? Hvor skal stierne ligge og hvilke faciliteter skal der være? Det vil Naturstyrelsen og Lolland Kommune gerne have dit bud på.

På Nakskov Bibliotek og i Kvickly i Nakskov kan du finde mere information om Tegn din skov og hente kort over arealerne.
- Det er af meget stor betydning, at borgerne i Nakskov - unge som gamle - kommer med deres bud på hvordan de kommende skov- og naturområder skal se ud, siger projektleder Morten Rolsted fra Naturstyrelsen.

Borgerne bestemmer

- Naturlegepladser, shelters, ridestier, forhindringsbaner, borde og bænke, hundeskov, motionsstier, skovsøer, osv. Der er mange muligheder for forslag til faciliteter og placeringsmuligheder, siger projektleder Magnus Klamer Jørgensen i Lolland Kommune.

Når forslagene kommer ind, er det det nyligt nedsatte Skovbrugerråd der sammen med Naturstyrelsen og Lolland Kommune, der beslutter, hvilke forslag der skal gennemføres, og hvor de skal placeres.

Skovbrugerrådet består af lokale repræsentanter med interesse for projektet fx skoler, idrætsforeninger o.l., og af repræsentanter fra en række grønne organisationer.

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen:

Projektleder Morten Rolsted, tlf. 54 41 85 24 eller 22 49 65 87

Obfuscated Email

Lolland Kommune:

Projektleder Magnus Klamer Jørgensen , tlf. 54 67 64 29
Obfuscated Email