Masser af vand i Vildmarksskoven

07-07-2011

Masser af vand i Vildmarksskoven

Hvis man har forsøgt at komme ud i Vildmarksskoven ved Tinghusvej, har man det meste af foråret kunnet se nogle meget store søer midt ude i skoven, der hvor træerne også står. Det er sandsynligvis resultatet af de store vandmængder der både er blevet frigivet da sneen og isen begyndte at smelte og som er kommet ned samtidigt i form af regn. Jorden kan simpelthen ikke komme af med de store vandmængder hurtigt nok og så dannes der søer. Vandet vil dog forsvinde relativt hurtigt, specielt hvis vi får en varm og tør periode. Man kan sagtens komme rundt derude og der er store tørre partier, hvor man kan færdes uden problemer, men vi anbefaler at man bruger fornuftigt fodtøj.

Problemet med al t vandet er desværre at der går noget ekstra tid med at få legeplads, kælkebakke og grussti færdige, men som man kan se på billederene, arbejder vi så hurtigt , som de våde elementer tillader det. Træerne ser - indtil videre - ud til at klare sig også i de våde områder. Specielt Rødel som der er masser af i skoven, trives fint under de våde forhold.

Indgang til Vildmarksskoven, foto Morten Rolsted, Naturstyrelsen – Storstrøm

Indgangsparti til Vildmarksskoven

Arbejde med den kommende kælkebakke, foto Morten Rolsted, Naturstyrelsen – Storstrøm

Arbejde med den kommende kælkebakke

Kommende sti, foto Morten Rolsted, Naturstyrelsen – Storstrøm

Kommende sti!

Masser af vand, foto Morten Rolsted, Naturstyrelsen – Storstrøm

Masser af vand