Højbjerg - natur- og skovrejsningsprojekt

Skovrejsningsområdet ved Svenstrup

Skovrejsningsområdet ved Svenstrup

Mandag den 25. juni 2007 kl. 19.00 - 21.30 inviterer Naturstyrelsen til en vandretur på vores nye areal ved Svenstrup. Arealet skal bruges til skovrejsning i tilknytning til Højberjg Skoven.  På turen vil vi fremlægge den foreløbig plan for plantning. (se link til plan her på siden)

Mødested: Parkeringsplandsen ved Lysehøj (ved jernbanen)

HUSK. praktisk fodtøj!

Sammendrag af planen

Læs evt. også:

Rapport fra etableringen af Højbjerg skov i 2005-2006