Naturcenter Brokholm - udbygning

Projektet handler om at udbygge og forbedre Naturcenter Brokholm i Salling. Der bliver bedre faciliteter til naturskole, møder, ophold, aktiviteter og udstilling.

Som supplement til det eksisterende stuehus opføres en ny bygning med aktivitetslokale, et naturrum til ophold og med udstilling og information om naturoplevelser og friluftsliv i Midtjylland.

Læs mere om Naturcenter Brokholm

Foto Naturstyrelsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes april 2009

Projekt titel

Naturcenter Brokholm

Ansøger for projektet

Naturstyrelsen – Midtjylland

Kontaktperson

Torben Bøgeskov

Deltagere i partnerskabet

Naturstyrelsen – Midtjylland
Skive Kommune
Danmarks Naturfredningsforening, Skive-Salling

Projektets samlede udgifter

4.091.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

1.441.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

-