Naturcenter Harrild Hede - økobase

Der etableres, ved bredden af Holtum Å nær Harrild Hede, et naturcenter bestående af et naturrum og en økobase/naturskole med tilhørende friluftsaktiviteter.

Økobase/naturskole skal benyttes af kommunens skoler og institutioner, lokale grupper og foreninger samt til offentlige naturvejledningsarrangementer og til diverse sundhedsfremmende aktiviteter for kommunens borgere. Der vil blandt andet blive tilknyttet naturvejledere til stedet, og der vil blive lagt vægt på undervisning af børn og unge i naturfag, idræt og friluftsliv.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et billede af det færdige naturcenter.

Indvielse af naturcenteret. Foto: Torben Bøgeskov

 

Ansøger for projektet: Ikast-Brande Kommune

Kontaktperson: Julie Kirstine Olsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 12. juni 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Ikast-Brande Kommune
  • Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland
  • Præstelundskolen Brande

Projektets samlede udgifter: 1.669.951 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 90.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 759