Lyttesholm Naturcenter

Projektets formål er at etablere et støttepunkt for naturaktiviteter ved gården Lyttesholm i Saxfjed Hyllekrog inddæmningen. Eksisterende bygninger skal anvendes som informations- og aktivitetscenter for området. Ladebygningen indrettes til naturrum med mulighed for formidling og udstillinger. Naturrummet er offentligt tilgængeligt og tilgængeligt for handicappede, og vil indeholde en grejbank med udstyr til aktiviteter ved vandhul, samt kikkerter og fiskestænger.

Projektet vil forbedre muligheder for friluftsliv og skabe grundlag for udvikling af flere typer naturaktiviteter, såsom lystfiskeri, naturridning, organiserede fugleture mv. Det vil være muligt at ankomme med hest og benytter stier til ridning, samt at opstalde besøgendes hest i stalden. Derudover vil udearealet omkring Lyttesholm forsynes med shelters, udekøkken og faciliteter for rensnings af fisk.   

Ansøger for projektet: Foreningen Lyttesholm

Kontaktperson: Rasmus Romme

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. februar 2016

Deltager i partnerskabet:

  • Foreningen Lyttesholm Naturcenter
  • Lungholm Gods
  • Lokale foreninger

Projektets samlede udgifter: 2.491.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 537.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.000