Aarhus - Nature Explorer

Projektet er tværfagligt og kombinerer viden om naturen, friluftsliv, sport, naturfotografering, opgaveløsning, formidling, samarbejde og venskab. Projektet består dels af en camp i Naturen omkring Aarhus samt en hjemmeside med e-magasinet Nature Explorer (Magazine NEM).

Projektet ønsker at skabe en inspirerende og lærerig social platform, der med naturen som omdrejningspunkt introducerer flest mulige børn og unge for friluftslivets mange muligheder.

Unge bruger nye medier i deres sociale netværk. Ved at kombinere naturoplevelse med brug af nye medier, fx I-phone, I-pad, Facebook, programmet ”layers” mm., ønsker partnerne i projektet at motivere unge til mere friluftsliv. Unge introduceres til naturfotografering og klargøring af fotos og små reportager til E-magasinet.

colourbox

Ansøger for projektet: FO-Aarhus

Kontaktperson: Sussie Pagh

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2016

Deltagere i partnerskabet:

  • FO-Aarhus
  • Hilmer & Koch - Naturfotografi
  • UNO-Friluftscenter, Børn og Unge, Aarhus Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening

Projektets samlede udgifter: 461.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 230.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300